Pricacyverklaring

Met onze website willen we onze leden, huurders en gebruikers, en derden informeren over zaken die voor hen van belang zijn op, over of in de nabijheid van het park. Om de werking van onze website te garanderen houden we bepaalde statistieken bij van het bezoek daarvan. Wanneer u onze website bezoekt houdt Google Analytics bij welke pagina’s u bekijkt. Met deze gegevens kunnen we onze site gebruiksvriendelijker maken. Dit zijn noodzakelijke gegevens.
De website maakt gebruik van functionele cookies. Deze worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies.

Er is geen cookiemelding op de website nodig omdat de instellingen van Google Analytics voldoen aan de voorwaarden die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt. Deze voorwaarden zijn:

  • er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google bewerkt de gegevens voor ons en doet er niets anders mee.

  • gegevens delen is uitgezet. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

  • het laatste getal van het IP-adres wordt op 0 gezet, het IP-adres is dus niet meer te herleiden tot een individuele aansluiting.

  • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten.

De website bestaat uit een openbaar gedeelte en een deel dat alleen bestemd is voor eigenaren van een bungalow op het park. Van bezoekers aan het openbare deel worden alleen door Google Analytics geanonimiseerde gegevens op persoonsniveau verzameld.
Om toegang te krijgen tot het eigenarendeel moeten de eigenaren inloggen. Van personen die inloggen of een mislukte poging ondernemen om in te loggen worden in een log-bestand de gebruikersnaam, het IP-adres en het tijdstip van in- en uitloggen vastgelegd. Alle eigenaren gebruiken dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord, dus zijn niet te identificeren met de gebruikersnaam. Met de vastgelegde gegevens kan worden nagegaan of onbevoegden proberen de website te hacken. Na vijf mislukte inlogpogingen vanaf een IP-adres wordt de toegang tot de website voor dat IP-adres geblokkeerd. Deze blokkade wordt na na vier uur automatisch opgeheven.

Bewaartermijn

Gegevens van bezoekers die inloggen of proberen in te loggen op het deel van de website dat alleen voor eigenaren is bestemd worden opgeslagen in zogeheten logfiles. Deze logfiles bevatten IP-adressen, de ingevulde gebruikersnaam (ook bij mislukte inlogpogingen), en tijdstip van in- en uitloggen. Deze logfiles worden op de webserver bewaard. De gegevens worden maandelijks door de beheerder van de website gedownload en gewist van de server. De gegevens worden uitsluitend bewaard om beveiligingsredenen en worden ook alleen daarvoor nog bekeken. Na 6 maanden worden de gegevens geanonimiseerd op dezelfde manier als bij Google Analytics: het laatste getal van het IP-adres wordt nul gemaakt. Er kunnen dan nog wel statistieken worden gemaakt.

 

Deze privacyverklaring is onderdeel van het Privacy Reglement van de Vereniging tot Beheer van het Bungalowpark ’t Giethmenseveld.

 

Reacties zijn gesloten.