Disclaimer


Algemeen

De Vereniging tot beheer van het Bungalowpark ’t Giethmenseveld (Kamer van Koophandel 5046275), hierna te noemen Vereniging ’t Giethmenseveld, verleent u hierbij toegang tot de website van de Vereniging ’t Giethmenseveld. De Vereniging ’t Giethmenseveld behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Vereniging ’t Giethmenseveld spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de Vereniging ’t Giethmenseveld.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de
Vereniging ’t Giethmenseveld. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Vereniging ’t Giethmenseveld, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Reacties zijn gesloten.