Zwembad tijdens corona

Opening zwembad

We zijn blij dat we ook dit jaar toestemming van de gemeente hebben gekregen om het zwembad te openen. Daarbij zijn beperkte openingstijden, beperkt bezoek en een aantal regels van kracht die strikt moeten worden opgevolgd.

Hieronder staan de gemaakte afspraken.

Wij vragen begrip voor de gemaakte afspraken en gestelde regels. Verder vragen wij om medewerking van alle gebruikers om zich aan de regels te houden.

De openstelling is gebaseerd op een landelijk protocol voor alle zwembaden en een plan van aanpak dat met de gemeente is overeengekomen.

We wensen alle gebruikers veel plezier.

Namens het bestuur,

Hans Overduin

Voorzitter


Downloaden als pdf

Openingstijden

’s Middags van 13.30 u. tot 17.30 uur op de volgende dagen:

 • In de weekenden: 26 / 27 juni en  3 / 4 juli.
 • Tijdens de schoolvakanties: 10 juli t/m 5 september

Waarborgen veiligheid

Onder verantwoordelijkheid van onze beheerder zal er permanent toezicht zijn tijdens de openstellingsuren. Is dat op een bepaalde dag niet mogelijk dan blijft het zwembad die dag gesloten.

De beheerder/toezichthouder is volledig bevoegd om bezoekers te corrigeren of in het uiterste geval uit het zwembad te verwijderen.

Beperkt gebruik en beperkte toegang

Baantjes trekkers kunnen het bad reserveren voor een half uur. Overige zwemmers kunnen één uur een gedeelte reserveren. In- en uitgang worden gescheiden. In het zwembad worden 1,5 meter zones aangebracht. Ook voor de ingang worden 1,5 meter zones aangebracht waar de wachtenden in staan. In het zwembad staan routes aangegeven die moeten worden gevolgd.

Inschrijving en betaling

Inschrijving vindt van te voren plaats tijdens de openingstijden van de receptie in de ochtend.

LET OP: AANMELDEN VIA TELEFOON OF E-MAIL KAN NIET!

De beheerder houdt een inschrijvingslijst bij. Bij overboeking beslist de beheerder. Elke bezoeker krijgt een bevestiging van de afspraak.

Vanwege de extra kosten (circa € 6.000,-) wordt per persoon (volwassene en kind) en per bezoek € 1,- in rekening gebracht

Er wordt van te voren in de receptie contactloos betaald per pin.

In het zwembad

Bij wisseling van de zwemmers elk uur/halfuur worden eerst diegenen die hebben gezwommen uit het bad gelaten voordat de nieuwe ploeg zwemmers wordt toegelaten.

Onze drie zwembaden peuterbad, kinderbad en hoofd-zwembad worden zichtbaar gescheiden.

Indeling:

 1. In het peuterbad mag één gezin (huishouden) tegelijk zijn voor de duur van één uur.
 2. In het kinderbad mag één gezin (huishouden) tegelijk zijn voor de duur van één uur.
 3. Het hoofd-zwembad wordt met lijnen ingedeeld in twee banen van twee meter breed. De rest van het bad wordt opgedeeld in 3 vakken. Voor de duur van een half uur/één uur mogen daar tegelijkertijd zwemmen: vijf individuele zwemmers, één per baan of twee gezinnen (huishoudens) per baan

Houdt u aan de volgende gedragsregels:

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
 2. Kom alleen op vooraf besproken tijden;
 3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
 4. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 5. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 6. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 7. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
 8. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 9. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 10. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
 11. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 12. Douche thuis voor en na het zwemmen;
 13. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
 14. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 15. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 16. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 17. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 18. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 19. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

Reacties zijn gesloten.