Ledenraadpleging ALV 12 november 2022 v2

In onderstaand formulier kunt u antwoord geven op de vragen die in de notitie “Een tweede ledenraadpleging” worden gesteld.

Het ingevulde formulier wordt naar de secretaris verstuurd. U ontvangt een kopie van het verzonden formulier met als afzender WordPress. Controleer ook uw spam-box!

De ledenraadpleging is anoniem. Om te controleren of eigenaren niet meer dan één formulier insturen heeft u een unieke 5-cijferige validatiecode ontvangen. Een formulier tellt alleen mee als u een geldige code heeft ingevuld.
Eigenaren van meer dan één bungalow ontvangen een code per bungalow en kunnen per bungalow een formulier invullen.

U kunt uw formulier nog wijzigen door een nieuw formulier in te vullen en te versturen. Het laatst ingezonden formulier telt.

Zodra u het formulier heeft verzonden, verschijnt onderaan de pagina een groen omrande bevestiging.

De secretaris ontvangt als identificatie alleen de verificatiecode en weet niet welk bungalownummer daarbij hoort. Het ingevulde e-mailadres wordt alleen gebruikt om u een afschrift van het ingevulde formulier te sturen.

 

U kunt het formulier insturen tot 2 oktober 2022.


  Velden met een * zijn verplicht.


  Ledenraadpleging voor de ALV van 12-11-2022
  Verificatiecode *
  Emailadres *
  1. Boomhutten
  Voorstel:
  1.1 De grens voor het max.vloeroppervlak van boomhutten te verhogen naar 4 m2, onder de voorwaarde van strikte handhaving;
  of:
  1.2 de huidige voorwaarden te handhaven, maar soepel om te gaan met beperkte overschrijding.
  2. Dekzeilen voor auto’s
  Voorstel:
  2.1 De bescherming van auto’s dmv netten of tentdoeken tast het natuurlijk karakter van het park wat aan, maar hoeft niet aan banden gelegd te worden.
  Daarbij is het wel van belang met elkaar af te spreken
  • dat doeken weggehaald worden, als bewoners/huurders de woning leeg achter laten, en
  • dat tentdoeken enkel aan bomen of houten palen worden opgehangen; en dus niet aan metalen, betonnen of kunststof palen;
  of:
  2.2 De bescherming van auto’s dmv netten of tentdoeken maakt te weinig inbreuk op het natuurlijk karakter van het park om nadere maatregelen te nemen.
  3. Verruiming openingstijden zwembad
  Voorstel:
  3.1 de openingstijden van het zwembad blijven ongewijzigd, en de beheerder gaat net als dit jaar bij zomers weer soepel om met sluitingstijd;
  of:
  3.2 het zwembad is open vanaf de meivakantie (2023: 29 april) tot medio september. De beheerder gaat soepel om met de bestaande sluitingstijd, net zoals dit jaar;
  of:
  3.3 het zwembad is niet alleen vanaf de meivakantie geopend, tot medio september maar ook, behalve zondag, vanaf 09.00 uur.
  4. Nadere invulling proportionele herplantplicht
  Voorstel:
  4.1 Bij herbeplanting na bomenkap op basis van bestuurstoestemming gelden de volgende uitgangspunten:
  • het welstandsreglement is leidend: kap toestemming en herbeplanting zijn verplicht en nieuwe bomen dienen de aangegeven minimale omvang te hebben,
  • Er gelden voor herplant de door de commissie natuurwaarde voorgestelde aantallen bomen,
  • Het dringende advies is om bij aan- of herplant gebruik te maken van de uitgebreide lijst van aanbevolen bomen en heesters (zoals vermeld op de website van het park onder Natuurbehoud)
  • Het bestuur kan op advies van de commissie natuurwaarde afwijkingen toestaan, als dat uit oogpunt van natuurwaarde verantwoord is;
  of:
  4.2 het welstandsreglement is leidend.
  5. Giethmenseveld 50 jaar
  Hoe zou u het jubileum willen vieren:
  5.1 Op één dag, met verschillende activiteiten en een gezamenlijke receptie/bbq;
  of:
  5.2 Door gedurende het jaar verschillende activiteiten te organiseren, zoals bijvoorbeeld een receptie/bbq, activiteitendag voor kinderen, workshops over bijvoorbeeld bosbeheer, energiebesparing, de toekomst van het park.
  Opmerking/vraag:  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy
  and Terms of Service apply.

   

  Reacties zijn gesloten.